Zabytkowe kasyna w Polsce

Chyba najbardziej znanym kasynem w Polsce jest popularny Grand Hotel w Sopocie, który został wybudowany w roku 1927. Bez wątpienia jest to zabytek najwyższej rangi. Już od początku swojej działalności pełnił rolę kasyna, a bywały tam najbardziej znane osobistości. Po burzliwych czasach II wojny światowej, a także czasach całej komuny, ponownie w murach Grand Hotelu w latach 90-tych zagościło kasyno, które działa tam aż do dzisiaj. Wszystkie kasyna możesz znaleźć bez problemu wchodząc na stronę RankingKasyn.pl, znajdziesz tam nie tylko zabytki, ale także najnowocześniejsze firmy online! Dowiedz się więcej

Działalność Towarzystwa Opieki nad Zabytkami

Misja TOnZ wiąże się z ruchem społecznym na rzecz ochrony zabytków sięgającym przełomu wieków. Jesteśmy spadkobiercami i kontynuatorami Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, które założone zostało w roku 1906 z inicjatywy naukowców i społeczników zainteresowanych ochroną narodowego dziedzictwa. Powstało na wiele lat przed powołaniem państwowej służby konserwatorskiej (1919), dla której od pierwszych lat swej dzialalności do wybuchu Powstania Warszawskiego było merytorycznym zapleczem.

W Towarzystwie działali wybitni ludzie - uczeni, architekci i artyści, a także przemysłowcy, ziemianie i duchowni. Byli wśród nich Stefan Szyller i Józef Pius Dziekoński, Pius Weloński i Zygmunt Gloger, Bronisław Gembarzewski i Władysław Tatarkiewicz oraz pierwszy prezes - ordynat Adam Krasiński. W ostatnim przed wybuchem wojny zarządzie, którego prezesem był Marian Lalewicz zasiadali znakomici uczeni i muzeolodzy: Włodzimierz Antoniewicz, Jerzy Sienkiewicz, Juliusz Starzyński i Michał Walicki. Do wojny Towarzystwo zorganizowało 32 wystawy opatrzone katalogami i wydało 31 publikacji.

Reaktywowanie Towarzystwa pod jego obecną nazwą nastąpiło w roku 1974 z inicjatywy wybitnych przedstawicieli środowiska konserwatorów zabytków, historyków sztuki i działaczy społecznych.

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami jest organizacją pozarządową sprawującą społeczną opiekę nad zabytkami kultury i natury. Jest stowarzyszeniem non-profit, otwartym na inicjatywy społeczne.

Towarzystwo jest członkiem założycielem Patria Polonorum, wchodzącej w skład Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń ds. Ochrony Kulturalnego i Naturalnego Dziedzictwa Europy - "Europa Nostra".

Działalność Towarzystwa
koncentruje się wokół współpracy społeczników i profesjonalistów zajmujących się ochroną dziedzictwa kultury.

Formy aktywności:
- popularyzacja wiedzy o zabytkach, ich ochronie i konserwacji
- pobudzanie społecznych inicjatyw
- bezpośrednia opieka nad zabytkami, zespołami zabytkowymi i lokalnym środowiskiem kulturowym
- współpraca ze służbami konserwatorskimi
- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz ochrony dziedzictwa.

TOnZ organizuje między innymi:
- cykl otwartych wykładów profesorskich (raz w miesiącu)
- społeczny przegląd zabytków
- sympozja, konferencje naukowe, plenery dziecięce i młodzieżowe, konkursy i wystawy
- szkolenia dla opiekunów zabytków, nauczycieli i przewodników po zabytkach
- obchody Dni Dziedzictwa Europejskiego

Towarzystwo pomaga w sprawach związanych z zagrożeniem dziedzictwa lub naruszeniem prawa dotyczącego jego ochrony
Prowadzi działalność wydawniczą popularyzując wiedzę o zabytkach, ich ochronie i konserwacji. Popularnym periodykiem TOnZ jest miesięcznik "Spotkania z Zabytkami"

Członkowie TOnZ działają w 30 Oddziałach oraz 3 Komitetach.

zabytki-tonz.pl - 2020-2021