Bytom – górnośląskie miasto pełne skarbów

Położony w centralnej części Wyżyny Śląskiej, jest Bytom jednym z najpiękniejszych miast na terenie Górnego Śląska. Piękne zabytki oraz przyrodnicze skarby sprawiają, że w tym mieście każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Gdzie warto się wybrać? Oto atrakcje, których w trakcie wycieczki po tym mieście pominąć nie można.

Z kart historii – Bytom i jego dzieje


Bytom to miasto o długiej historii. Kiedy pojawił się tu człowiek? Pierwsze ślady pobytu człowieka w rejonie Bytomia pochodzą sprzed 70 tysięcy lat. Znacznie więcej pamiątek pochodzi z okresu mezolitu (5-4 tysiące lat p. n.e.), kiedy to w dolinach Kłodnicy i Brynicy dość intensywnie zaczęło się rozwijać osadnictwo. Już w IX wieku teren Bytomia wszedł w skład państwa wielkomorawskiego i czeskiego, by w 990 roku stać się częścią kraju Mieszka I. W początkach XI stulecia powstaje gród na wzgórzu św. Małgorzaty, w początkach XII wieku pojawiają się tu benedyktyni z Tyńca. W dokumentach z lat 30-tych XII wieku nie brak z kolei wzmianek o kopaczach srebra, którzy w rejonie Bytomia prowadzą swą działalność. Górniczy Bytom szybko się rozwija, dzięki czemu już w 1254 roku otrzymuje prawa miejskie.
Pod koniec XIII wieku Bytom staje się zależny od Czech. Okres ten wiąże się z wieloma ważnymi dla miasta fundacjami. Jedną z nich jest założenie pod koniec XIII wieku szpitala Świętego Ducha, drugą – budowa miejskiego ratusza. Przełom XIV i XV stulecia jest jednocześnie czasem upadku górnictwa kruszcowego, co wiąże się z problemami finansowymi.
W 1526 roku Bytom staje się częścią państwa Habsburgów, a od 1532roku państwem bytomskim zaczyna rządzić margrabia Jerzy Hohenzollern. W czasach Habsburgów na terenie Bytomia znów ożywia się przemysł, z tym że od połowy XVI wieku stawia się tu na wydobycie galmanu.
W 1740 roku Bytom znów zmienia przynależność państwową, stając się częścią Prus. Do Polski wróci dopiero po zakończeniu II wojny światowej. W okresie tym Bytom staje się jednym z ważniejszych ośrodków górniczych na Górnym Śląsku, przy czym od połowy główną rolę w lokalnym przemyśle zaczyna odgrywać górnictwo węgla. Współczesny Bytom jest więc miastem o bogatej i nieco skomplikowanej historii. Przypominają o niej wspaniałe zabytki architektury oraz zabytki techniki. Co warto zobaczyć podczas wycieczki po tym mieście?

Bytomskie atrakcje – to trzeba zobaczyć!


Na terenie Bytomia zachowało się wiele cennych zabytków, obok których nie można przejść obojętnie. Niezapomnianych wrażeń może dostarczyć spacer w rejonie rynku, przy których zachowało się wiele zabytkowych kamienic. Najcenniejszym zabytkiem jest tu kościół parafialny, będący ciekawym przykładem gotyckiej architektury. Innym zabytkiem sakralnym, któremu warto poświęcić nieco więcej uwagi, jest barokowa kaplica Świętego Ducha. Uwagę przyciąga również kościół św. Wojciecha, w pobliżu którego widoczne są dobrze zachowane fragmenty murów miejskich. Gdzie jeszcze warto się wybrać? Plac Sobieskiego z imponującym gmachem Muzeum Górnośląskiego, reprezentacyjne kamienice przy ulicy Dworcowej – oto kolejne ciekawostki, które zachwycają gości odwiedzających Bytom. A co z zabytkami techniki? Na terenie miasta jest ich sporo, przy czym największą sławą cieszy się Górnośląska Kolej Wąskotorowa. Cennymi obiektami industrialnymi są też pamiątki po kopalni Szombierski – szyby „Ewa” i „Krystyna”. Pięknym przykładem budownictwa jest też gmach Elektrociepłowni Szombierki, uznawany za jeden z najcenniejszych obiektów wpisanych na Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

Bytom to ciekawy cel wycieczki dla każdego miłośnika historii i pięknej architektury. Cenne zabytki oraz pamiątki z dawnych czasów sprawiają, że każdy spacer po tym mieście przemienia się w wyjątkową przygodą.