Witamy w
  
Zarząd Główny

00-043 Warszawa
ul. Czackiego 3/5 p.505
tel./fax  22 629 62 26

 

Mapa Światowego Dziedzictwa

    
    Map24 po polsku

 

      

EDDz
Działalność Towarzystwa Opieki nad Zabytkami

Działalność Oficyny Wydawniczej

Nakładem oficyny od 1993 roku ukazują się książki dotyczące:
- zabytków
- ochrony dziedzictwa kulturowego
- konserwacji zabytków oraz dzieł sztuki

Publikacje Oficyny Wydawniczej TOnZ, to książki, których autorami są specjaliści-konserwatorzy, uznani pracownicy naukowi, profesorowie. Część z nich tworzy serię wydawniczą: Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Wszystkie książki posiadają atrakcyjną szatę graficzną, dobre ilustracje, indeksy i wskazówki bibliograficze oraz streszczenie w języku angielskim

Publikacje Oddziałów TOnZ - tu prezentujemy działalność wydawniczą Oddziałów i Kół

Wszystkie nasze publikacje można kupić:
1. w sprzedaży bezpośredniej u wydawcy
  TOnZ, Budynek NOT,
  ul. Czackiego 3/5 lok. 505, 00-043 Warszawa
2. za zaliczeniem pocztowym

Prosimy zamawiać:
- listownie - adres jak wyżej
- telefonicznie: (22)6296226
- za pośrednictwem faksu: (22)6296226
- pocztą elektroniczną: zabytki@zabytki-tonz.pl), podając tytuły zamówionych książek i liczbę egzemplarzy

Zamówione publikacje wysyłamy pocztą za pobraniem (płatność przy odbiorze przesyłki) lub po opłaceniu przez zamawiającego należności (cena książki + porto) na konto.

konto TOnZ:
PEKAO S.A. O/ Warszawa
73 1240 6175 1111 0000 4576 7065


strona TOnZ ...

statystyka