STULECIE TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI PRZESZŁOŚCI
1906-2006
pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej PolskiejProgram obchodów

20 kwietnia 2006 roku godz. 17.00
w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy
Rynek Starego Miasta 28/42
Konferencja panelowa
"Razem w trosce o dziedzictwo"
w stulecie powstania
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
Polskiego Towarzystwa Miłośników Historii
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
udział wezmą:
Minister Tomasz Merta
prof. Ryszard Brykowski
prof. Małgorzata Omilanowska
prof. Franciszek Midura
prof. Andrzej Rachuba
prof. Stefan Kuczyński
Gospodarze konferencji:
dyr. Andrzej Sołtan - prezes Oddziału Warszawskiego
i dr Marian Sołtysiak - prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami

9 maja 2006 r. godz. 12.00
siedziba Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 64
Wernisaż wystawy
"Sto fotografii na stulecie TOnZP"
organizator: Instytut Sztuki PAN
współorganizatorzy: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
scenariusz: mgr Piotr Jamski
współpraca: dr Ewa Manikowska

27 maja 2006 r. godz. 19.00
Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie
Przedstawienie baletowe
pt. "Bajadera" L. Minkusa
dedykowane opiekunom zabytków
z okazji stulecia
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości

9 czerwca 2006 r. godz. 12.00
Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
Rynek Starego Miasta 28/42
Wernisaż wystawy
"Historia i dzieło Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości"
organizatorzy: Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
scenariusz: dr Bożena Wierzbicka
współpraca: mgr Andrzej Sołtan, mgr Piotr Jamski
komisarz: mgr Janusz Sujecki
konsultacja: prof. Ryszard Brykowski
oprawa plastyczna: Alicja Ilgiewicz

17 czerwca 2006 r. godz. 12.00
Łazienki Królewskie w Warszawie
Spotkanie w Podchorążówce w Łazienkach Królewskich
z założycielami Warszawskiego Oddziału TOnZ
w trzydziestolecie jego powstania
na temat
"Inspiracje TOnZP dla współczesnej opieki nad zabytkami"
organizatorzy: Dyrekcja Łazienek Królewskich
i Zarząd Warszawskiego Oddziału TOnZ

czerwiec-wrzesień 2006 r.
Wakacyjne praktyki studenckie, prace zlecone i wolontariat
"Prace konserwatorskie na Ukrainie"
(kolegiata św. Wawrzyńca Męczennika w Żółkwi, grobowiec rodziny Herbertów na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie)
wykonawcy: konserwatorzy dzieł sztuki oraz studenci ASP w Warszawie, ASP w Krakowie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
kierownictwo naukowe: dr Janusz Smaza, ASP Warszawa
współpraca organizacyjna: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

lipiec - sierpień 2006 r.
Objazdy
"Śladami działalno ci Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości"
(Czersk - Iłża - Kazimierz nad Wisłą - Nałęczów - Wojciechów oraz wyprawa na Ukrainę)
organizatorzy: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
Biuro Przewodnickie "Trakt"

28 pazdziernika 2006 r. godz. 11.00
Łazienki Królewskie w Warszawie
Sala Portretowa w Podchorążówce
Relacja z prac konserwatorskich w Kolegiacie św. Wawrzyńca Męczennika w Żółkwi i na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie
przeprowadzonych w ramach obchodów stulecia Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości
organizator: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

5 grudnia 2006 r. godz. 17.00
Sala Wielka Zamku Królewskiego w Warszawie
Zakończenie obchodów stulecia Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości
Uroczysty koncert na Zamku Królewskim w Warszawie
organizatorzy: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Zamek Królewski w Warszawie, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami


W ramach obchodów stulecia Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości Oddziały Towarzystwa Opieki nad Zabytkami zorganizują na własnym terenie okolicznościowe imprezy jubileuszowe, wystawy i odczyty. Oddziały w Czersku i w Warszawie uczczą stulecie warsztatami edukacyjnymi dla młodzieży a Oddział w Słupsku konferencją o tematyce historycznej.
W 12 kolejnych numerach "Spotkań z Zabytkami" będą publikowane artykuły związane z Jubileuszem.Komitet Honorowy obchodów stulecia Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości

dr Kazimierz Michał Ujazdowski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski - Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"; Tomasz Merta - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków; Mirosław Kochalski - p.o. Prezydenta m.st. Warszawy; prof. dr hab. Andrzej Rottermund - Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie; prof. dr hab. Zygmunt Świechowski - Prezes Patria Polonorum; prof. dr hab. Maria Poprzęcka - Prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki; prof. dr hab. Andrzej Tomaszewski - Prezes Polskiego Narodowego Komitetu ICOMOS; dr hab. inż. Jerzy Jasieńko - Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków; prof. dr hab. Andrzej Rachuba - Prezes Polskiego Towarzystwa Miłośników Historii; prof. dr hab. Stefan Kuczyński - Prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego; Jacek Rulewicz - Dyrektor Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków; Joanna Bojarska - Dyrektor Muzeum Historycznego m.st. Warszawy; prof. dr hab. Marek Kwiatkowski - Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie; prof. Małgorzata Omilanowska - Wicedyrektor Instytutu Sztuki PAN; prof. dr hab. Franciszek Midura - Honorowy Przewodniczący Komisji Opieki nad Zabytkami PTTK; prof. dr hab. Ryszard Brykowski - Kierownik Ośrodka ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego Poza Granicami w Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"; dr Marian Sołtysiak - Prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
 

 

Pytania i uwagi nt.  tej strony proszę przesłać do Webmastera.
Copyright © Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 2006