Witamy w
  
Zarząd Główny
ul. Czackiego 3/5 lok.505
Warszawa
tel.  (22) 6296226
fax  (22) 6296226

 

Mapa Światowego Dziedzictwa

    
    Map24 po polsku

 

      

EDDz
Działalność Towarzystwa Opieki nad Zabytkami

Działalność Oficyny Wydawniczej

Nakładem oficyny od 1993 roku ukazują się książki dotyczące:
- zabytków
- ochrony dziedzictwa kulturowego
- konserwacji zabytków oraz dzieł sztuki

Spotkania z Zabytkami - to najstarsze w Polsce popularnonaukowe czasopismo poświęcone ochronie zabytków, edukacji, kolekcjom muzealnym, tradycji, pamiątkom rodzinnym itp.

= = = = = U W A G A = = = = =
Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Opieki nad Zabytkami uprzejmie informuje, że od 2010 roku nowym wydawcą "Spotkań z Zabytkami" jest Fundacja "Hereditas". Pismo w 2010 r. ukazuje się raz na dwa miesiące, ale w podwójnej objętości.
Oto link do nowej strony redakcyjnej Spotkań z Zabytkami

Nowy wydawca przejął wszystkie zobowiązania wobec prenumeratorów. Zatem wszyscy, którzy w 2009 r. zamówili "Spotkania z Zabytkami" na rok 2010 - będą otrzymywać kolejne numery zgodnie z zamówieniem. Link do strony nowego wydawcy: http://www.fundacja-hereditas.pl

= = = = = = = = = = = = = = = =

Wszystkie nasze publikacje można kupić:
1. w sprzedaży bezpośredniej u wydawcy
  TOnZ,
  ul. Czackiego 3/5 lok. 505, 00-043 Warszawa
2. za zaliczeniem pocztowym

Prosimy zamawiać:
- listownie - adres jak wyżej
- telefonicznie: (22)6296226
- za pośrednictwem faksu: (22)6224674
- pocztą elektroniczną: zabytki@zabytki-tonz.pl), podając tytuły zamówionych książek i liczbę egzemplarzy

konto TOnZ:
PEKAO S.A. o/ Warszawa
90 1240 6175 1111 0000 4563 2608


strona TOnZ ...