Oddział TOnZ w Radomsku
Prezes Oddziału: ZOFIA GZIK
Telefon: (44) 683 65 95
Adres: ul. Jagiellońska 21 m. 20, 97-500 RADOMSKOCerkiew "na piaskach"

Kościół św. Marii Magdaleny przy prastarym Trakcie Królewskim (Via Regia), inaczej nazywanym Traktem lub Drogą Krakowską (dziś ul. Krakowska) nieodłącznie jest związany z krajobrazem miasta.

Najmłodsze pokolenie radomszczan niesłusznie może uważać, że aktualna bryła kościoła z prostokątną, obszerną, drewnianą nawą była taka od początku. To błąd! Drewnianą przybudówkę postwiono w latach 60. XX wieku, kiedy to rosnąca w liczbę wiernych parafia nie mogła pomieścić w maleńkim "kościółku" wszystkich chętnych którzy chcieli uczestniczyć w obrzędach kościelnych.

Właściwy kościół drewniany wystawiony został w 1789 roku staraniem biskupa Ignacego Kozierowskiego. Świątynia zbudowana została na miejscu, które już wcześniej było miejscem kultu, bowiem od niepamiętnych czasów stały tutaj kolejne drewniane kaplice, chociaż tradycja mówi nawet o wcześniejszym "kościółku", który był wizytowany przez świętą Jadwigę Królową (być może była wtedy tylko kapliczka, ale miejsce kultu było niewątpliwe!). Miał ten zabytkowy "kościółek" okresy lepsze i gorsze. Do najgorszych zaliczyć należy epokę wojen napoleońskich, gdy mieścił się w nim magazyn krawiecki. Nim doszło do takiej deprecjacji, obiekt nazywany był wcześniej "cerkwią na piaskach". Od roku 1857 "kościółek" był filią parafii św. Lamberta, której proboszcz ks. Gajewski zabezpieczył obiekt przed kompletną ruiną. Od parafii św. Lamberta oddzielony został dopiero przed samą II wojną światową: 1 sierpnia 1939 r. Jednym z pierwszych posunięć administracji hitlerowskiej w Radomsku była konfiskata wszystkich dzwonów kościelnych, w tym również tego "kościółka".

Godzi się zauważyć, że od początku w kształcie niezmienionym pozostała XVIII-wieczna dzwonnica.

Wiesław A. Leśniewski- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Minister Kultury
Andrzej Celiński


Szanowna Pani Prezes!
Serdecznie dziękuję za przekazanie ostatniego egzemplarza pierwszego wydania publikacji "Powiat Radomszczański za panowania Andegawenów i pierwszych Jagiellonów". Praca ta, przedstawiające fragment historii Polski z perspektywy dziejów tego regionu, przyczyniła się do pogłębienia wiedzy czytelników o Radomsku i powiecie Radomszczańskim.

Dziękując za pasję społecznikowską, z jaką realizuje Pani swoje działania, składam jednocześnie najlepsze życzenia spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Celiński
Warszawa, 20 marca 2002 r.

 

Pytania i uwagi nt.  tej strony proszę przesłać do Webmastera.
Copyright © Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 2002