Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

Jeżeli masz ochotę przyłączyć się do nas - zapraszamy!
Należy zgłosić się po "Deklarację" pod adres:
ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa
tel: (22) 629 62 26
e-mail: tonz@zabytki-tonz.plJeżeli macie Państwo możliwość finansowego lub rzeczowego wsparcia Towarzystwa
bardzo prosimy o kontakt:
tel. (22) 629 62 26

konto TOnZ:
BPH PBK SA XIII O/Warszawa,
nr 75 1060 0076 0000 4010 2000 5664

Istnieje możliwość zamieszczenia reklamy w jednej z naszych publikacji
lub w miesięczniku Spotkania z Zabytkami