Witamy w
  
Zarząd Główny

Łazienki Królewskie
Ermitaż - Warszawa
tel.  (22) 6296226
fax  (22) 6224674

 

Mapa Światowego Dziedzictwa

    
    Map24 po polsku

 

      

Nagrody za opiekę nad zabytkami

18 kwietnia z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków odbyła się w Lublinie uroczystość, z udziałem Generalnego Konserwatora Zabytków Tomasza Merty, na której wręczono nagrody za opiekę nad zabytkami oraz nagrody w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „ZABYTEK ZADBANY

Wręczono również nagrody im. Ks. Prof. Janusza Pasierba „CONSERVATOR ECCLESIAE”

     * Dr Janusz Smaza – za wzorową działalność konserwatorską dzięki której zostały uratowane i przywrócone do dawnej świetności cenne obiekty architektury sakralnej na Ukrainie, Białorusi i Litwie (nagroda na wniosek TOnZ)

    * Ks. Kanonik Adam Lewandowski – za wybitne zasługi we wzorcowym przeprowadzeniu prac konserwatorskich w Archikatedrze Lubelskiej a także za promowanie zabytku i jego historii.

Nagrody w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „ZABYTEK ZADBANY”

Kategoria: Zabytki architektury i budownictwa mieszkalnego oraz użyteczności publicznej

* Spółka z o.o. „Paulinum” – za przeprowadzoną w latach 2003-2005 rewaloryzację cennego zespołu rezydencjonalnego – Pałacu „Paulinum” w Jeleniej Górze wraz z adaptacją na hotel.
* Kuria Diecezjalna w Gliwicach – za adaptację Zespołu Pałacowo Parkowego w Pławniowicach na potrzeby diecezjalnego Ośrodka Edukacyjno-Formacyjnego, przy zachowaniu pierwotnego charakteru wnętrz i otoczenia; ks. Dr Krystian WORBS, Dyrektor Ośrodka Edukacyjno-Formacyjnego w Zespole Pałacowo Parkowym w Pławniowicach.
* Miasto i Gmina Dębno – za przeprowadzony w latach 2004-2005 gruntowny remont Willi Maxa Laue w Dębnie, wraz z adaptacją obiektu dla potrzeb biblioteki publicznej; burmistrz Piotr DOWNAR.
* Klasztor OO. Paulinów we Włodawie – za kompleksowy remont budynku klasztornego w zespole paulińskim we Włodawie, przywracający historyczną bryłę, detal architektoniczny i wnętrz obiektu; Przeor Klasztoru ojciec Jan BEDNARZ.

Kategoria: Zabytki dziedzictwa przemysłowego

* Spółka z o.o. „Atrium” w Krakowie – za przeprowadzoną w 2005 roku adaptację budynku dawnej podstacji elektrycznej przy ul. Biskupiej 1 w Krakowie, na biuro architektoniczne i mieszkania; Prezes Spółki Marek DYDUCH.
* Przedsiębiorstwo Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Krakowie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. – za kompleksowy remont wiaduktu kolejowego nad ul. Lubicz w Krakowie powiązanego z murami oporowymi, przywracający wysokie walory architektoniczne i artystyczne obiektu;  Naczelny Dyrektor Przedsiębiorstwa PKP Włodzimierz ŻMUDA, Dyrektor Generalny Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Julian PILSZCZEK.
* Spółka „Wodociągi Kępińskie” Sp. z o.o. w Kępnie – za przeprowadzone z wielka starannością w latach 2002-2005 prace remontowo-konserwatorskie Wieży ciśnień przy ul. Wrocławskiej 28 w Kępnie oraz adaptację obiektu na wieżę widokową; Prezes Zarządu Spółki Mirosław GRYGIER
* Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – za przeprowadzone w latach 2005-2006 prace remontowo-modernizacyjne Śluzy na Młynówce przy ul. Piastowskiej w Opolu, przywracające walory architektoniczno budowlane XIX-wiecznej śluzy oraz przyległego do niej jazu; Dyrektor Ryszard KOSIERB

Kategoria: Zabytki sakralne

* Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie – za wzorowo przeprowadzone w latach 1998-2006 kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie kościoła archikatedralnego; Ksiądz Proboszcz Adam LEWANDOWSKI.
* Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Bpa w Jarczowie – za przeprowadzone w latach 2005-2006 prace remontowo-konserwatorskie kościoła parafialnego (dawnej cerkwi greckokatolickiej); Ksiądz Proboszcz Jarosław NOWAK.
* Gmina Pruszcz Gdański – za przeprowadzone w 2006 roku prace remontowo-konserwatorskie drewnianej bramy cmentarnej-dzwonnicy w Wiślinie; Wójt Gminy Magdalena KOŁODZIEJCZAK.
* Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny w Gogołowie – za przeprowadzoną w latach 1995-2006 kompleksową rewaloryzację drewnianego kościoła parafialnego wraz z wystrojem i otoczeniem, przywracającą pierwotne walory architektoniczne i plastyczne zabytku; Ksiądz Proboszcz Emil MIDURA.

Kategoria: Zabytki architektury obronnej

* Urząd Miejski w Prudniku – za kompleksowy remont wieży bramnej Bramy Dolnej w Prudniku, przeprowadzony z wielką starannością i dbałością o detal architektoniczny, w oparciu o wykonane badania architektoniczne; Burmistrz Miasta Franciszek FEJDYCH
* Urząd Miejski w Krapkowicach - za kompleksowy remont wieży Bramy Górnej w Krapkowicach, eksponujący średniowieczną strukturę muru i renesansowe zwieńczenie; Burmistrz Miasta Piotr SOLOCH