biblioteka TOnZ

Uwaga! Zamówione książki wysyłamy za zaliczeniem pocztowym.
N O W O Ś Ć
"Stare miasteczka w nowych czasach" Podtytuł "Ochrona zespołów staromiejskich a turystyka zbiorowa. Kazimierz - miasto zagrożone"
praca zbiorowa, materiały z konferencji w Kazimierzu Dolnym 30 XI - 1 XII 2007 r. pod redakcja Bogusława Szmygina.
31. pozycja w serii Biblioteka TOnZ.
Format B5, 230 stron, 118 il. kolor, papier kreda mat.115 gram, okładka karton 240 gram folia mat, cena: 25,00 zł.

Książka zawiera wstęp od wydawcy, wstęp od redaktora naukowego, rezolucję pokonferencyjną, 4 rozdziały (I Kazimierz miasto zagrożone, II Rozwój turystyki a ochrona miast histotycznych, III Turystyka w miastach historycznych - programy i monitoring, IV Dyskusja) a w nich 16 referatów 20 autorów oraz 23 wypowiedzi w dyskusji.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dostępne tomy „Atlasu dawnej architektury ulic i placów Warszawy” Jarosława Zielińskiego:
I        35 zł
II       38 zł
III     38 zł
IX     30 zł
X      35 zł
XI     42 zł
XII   35 zł
XIII  35 zł
XIV  38 zł

Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, XIV tom, ul.ul. Nowowiejska, Nowy Świat, Nowy Zjazd, Nullo FrancescaJarosława Zielińskiego
Jarosław Zieliński

Seria: Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
282 strony tekstu, 11 stron indeksu, 123 strony ilustracji, format: 16 x 24 cm, oprawa: karton lakierowany.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, tom XIII, Śródmieście historyczne: Nowogrodzka - Nowomiejska
Jarosław Zieliński

Seria: Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Warszawa 2007, ISBN 83-88372-35-1, 400 stron opisów, ilustracji, planów, indeks osób, format: 16 x 24 cm, oprawa: karton lakierowany.

Trzynasty tom monumentalnej monografii dziejów zabudowy ulic i placów Warszawy od średniowiecza do 1944 roku.
Zawiera katalog reliktów zabudowy oraz liczne plany szczegółowe i unikalne fotografie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, tom XII, Śródmieście historyczne: Plac Na Rozdrożu - Nowiniarska
Jarosław Zieliński

Seria: Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Warszawa 2006, ISBN 83-88372-34-3, 465 stron, il., 11 planów, indeks osób, format: 16 x 24 cm, oprawa: karton lakierowany.

Dwunasty tom monumentalnej monografii dziejów zabudowy ulic i placów Warszawy od średniowiecza do 1944 roku. W tym tomie opis 8 ulic, dwóch alej i jednego placu, w tym ulic Noakowskiego, Narbutta i Alei Niepodległości. Zawiera katalog reliktów zabudowy przedpowstaniowej oraz liczne plany szczegółowe i unikalne fotografie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Między tradycją a nowoczesnością. Architektura Lwowa lat 1893-1918
Jakub Lewicki

Warszawa 2005, Oficyna Wydawnicza TOnZ wraz z Wydawnictwem Neriton, ISBN 83-88372-29-7, 590 stron, 425 il. czarno-białych, indeks osób, streszczenie w językach obcych, indeks topograficzny, format: 21 x 30 cm, oprawa twarda, cena: 80,00 zł

Publikacja jest podsumowaniem podejmowanych w ostatnich latach badań dotyczących architektury lwowskiej i analizą przejścia od historyzmu i rozwiązań tradycyjnych w kierunku budownictwa nowoczesnego oraz powstawanie i rozwój nowych prądów architektonicznych na przełomie XIX i XIX wieku, które zostały zaprezentowane na przykładzie architektury lwowskiej lat 1893-1918.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -O Zabytkach. Opieka. Ochrona. Konserwacja.
Praca zbiorowa pod red. dr Tadeusza Rudkowskiego
Warszawa 2005, ISBN 83-88372-31-9, 256 stron, 64 ilustracje, format: l6 x 24 cm, oprawa: karton lakierowany, cena: 22 zł

Książka ta jest zbiorem tekstów poświęconych różnym aspektom ochrony zabytków i naszej wspólnej nad nimi opieki. Podejmujemy w niej m.in. tematykę nowego prawa ochrony i opieki nad zabytkami, ochrony krajobrazu kulturowego czy zabytków architektury militarnej, roli muzeów w ochronie zabytków, zabezpieczenia zabytków przed pożarem i przestępczością oraz ogólne zasady konserwacji zabytków.
Adresujemy ją do tych, którzy się uczą i tych którzy nauczają z nadzieją, że będzie przydatna. Pomocna może być także tym, którzy odczuwają znaczenie przekazu minionych pokoleń, zawartego w starej budowli, dawnym przedmiocie, obrazie czy dokumencie i chcą wiedzieć jak je zachować
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Bibliografia "Spotkań z Zabytkami" z lat 2000-2004
oprac. Ewa A. Kamińska

Warszawa 2005, ISBN 83-88372-23-8, 206 stron, format: 13,5 x 20 cm, oprawa: karton, cena: 10 zł

Książka zawiera krótki przegląd większych projektów zrealizowanych w tym czasie na łamach pisma, który ułatwi korzystanie z zestawu treści i indeksów. Układ bibliografii oparty został na stałych działach i cyklach ukazujących się w piśmie. Uzupełnieniem bibliografii są indeksy: osobowy, nazw geograficznych i przedmiotowy. Poprzednie bibliografie dotyczyły lat: 1977-1982 (wydana w 1984 r.), 1983-1985 (wydana w 1986 r.), 1986-1989 (wydana w 1990 r.), 1990-1994 (wydana w 1995 r.) oraz 1995-1999 (wydana w 2000 r.).
Książka stanowi doskonałą pomoc w wyszukiwaniu wybranych tematów z miesiecznika "Spotkania z Zabytkami" z lat 2000-2004.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, tom XI, Śródmieście historyczne: ulice Miechowska-Myśliwiecka
Jarosław Zieliński

Seria: Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Warszawa 2005, ISBN 83-88372-30-0, 662 strony, 333 il. czarno-białych, 22 plany, indeks osób, format: 16 x 24 cm, oprawa miękka: karton foliowany, cena: 42,00 zł

Jedenasty tom "Atlasu..." zawiera historię i opis 16 kolejnych ulic warszawskich, w tym ulicy Mokotowskiej. Duża liczba unikatowych fotografii nieistniejącej dziś zabudowy miasta oraz szczegółowe plany, uwzględniające zabudowę poszczególnych ulic, przybliża obraz ówczesnej Warszawy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, tom X, Śródmieście historyczne: ulice Mackiewicza-Mazowiecka
Jarosław Zieliński

Seria: Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Warszawa 2004, ISBN 83-88372-28-9, 444 stron, 271 il. czarno-białych, 11 planów, indeks osób, format: 16 x 24 cm, oprawa miękka: karton foliowany, cena: 35,00 zł

Dzięsiąty tom "Atlasu..." zawiera historię i opis 11 kolejnych ulic warszawskich, w tym ulicy Marszałkowskiej. Duża liczba unikatowych fotografii nieistniejacej dziś zabudowy miasta oraz szczegółowe plany, uwzględniajace zabudowę poszczególnych ulic, przybliża obraz ówczesnej Warszawy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, tom IX, Śródmieście historyczne: Langiewicza - Łukasińskiego
Jarosław Zieliński

Seria: Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Warszawa 2003, ISBN 83-88372-24-6, 260 stron, 156 il. czarno-białych, 35 planów, indeks osób, format: 16 x 24 cm, oprawa miękka: karton (xxx)foliowany, cena 30 zł

Kolejny, dziewiąty tom monografii warszawskich dziejów zabudowy placów i ulic Warszawy zawiera monografie 21 ulic, w tym bogatej w zabytkowe budynki ulicy Lwowskiej, opisy znanych szpitali przy ulicach Leszno, Lindley'a i Litewskiej, wyczerpujący katalog ocalałych reliktów Warszawy przedpowstaniowej. W tym tomie, jak i w poprzednich, szczegółowe plany i duża liczba niepublikowanych fotografii.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, tom VIII, Śródmieście historyczne: pl. Krasińskich-Kwiatowa
Jarosław Zieliński

Seria: Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Warszawa 2002, ISBN 83-88372-20-3, 195 stron, 155 il. czarno-białych, 24 plany, indeks osób, format: 16 x 24 cm, oprawa: karton lakierowany, cena 26 zł

Ósmy tom historii ulic i placów Warszawy tym razem przedstawia m. in. ulice: Królewską, Kruczą, Krochmalną, plac Krasińskich. Jak zwykle, obok szczegółowych opisów obiektów tworzących poszczególne ulice i place, zawiera szereg unikatowych zdjęć przedwojennej stolicy oraz plany uwzględniające zabudowę.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, tom VII, Śródmieście historyczne: Krakowskie Przedmieście
Jarosław Zieliński

Seria: Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Warszawa 2001, ISBN 83-88372-14-9, 369 stron, 195 il. czarno-białych, indeks osób, format: 16 x 24 cm, oprawa: karton lakierowany, cena 28 zł

Siódmy tom wyjątkowej monografii warszawskich ulic i placów, tym razem w całości poświęcony został jednej z najsłynniejszych ulic Warszawy - Krakowskiemu Przedmieściu. Jak w poprzednich tomach, tak i teraz, książka jest bogato ilustrowana unikatowymi fotografiami starej Warszawy, wzbogacona w mapki, zawiera indeks.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
= n a k ł a d   w y c z e r p a n y - pytaj na
www.wyczerpane.pl=
Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, tom VI, Śródmieście historyczne: Kępna-Koźmińska
Jarosław Zieliński

Seria: Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Warszawa 2001, ISBN 83-88372-04-4, 327 stron, 142 ilustracje, indeks osób, format: 16 x 24 cm, oprawa: karton lakierowany, cena: 24,00 zł

Szósty tom "Atlasu ..." zawiera monografie 23 ulic, w tym niezwykle ciekawej pod względem architektonicznym ul. Koszykowej oraz mało znanych ulic praskich - Kępnej, Kłopotowskiego, Konopackiej, Kowelskiej i Kowieńskiej.
Autor dedykuje dzieło pamięci Stanisława Herbsta i Eugeniusza Szwankowskiego, ponieważ przedstawia siebie jako kontynuatora ich niewątpliwie wielkiej pracy, która nie była prowadzona dalej. (...). Należy podziwiać Autora za śmiałą próbę rekapitulacji reliktów architektonicznej spuścizny przedwojennej Warszawy.(dr Peter Martyn, Instytut Sztuki PAN)
= n a k ł a d   w y c z e r p a n y - pytaj na
www.wyczerpane.pl=
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Spotkania w Willi Struvego 2001-2003
Wykłady o dziedzictwie kultury, Warszawa 2004
Seria: Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Warszawa 2004, ISBN 83-88372-27-0, s. 312, 24 cm, opr. karton fakturowany, 20 zł

II część wykładów profesorskich z zakresu dziedzictwa kultury Polski i świata wygłoszonych w latach 2001-2003 w dawnej siedzibie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami - Willi Struvego w Warszawie. Publikowane w tym tomie wypowiedzi wybitnych specjalistów dotyczą m.in.: miejsca kobiety w kulturze szlacheckiej, nazewnictwa miejskiego, odkryć w Faras i Naqlun, perspektyw ochrony zabytków w Polsce na najbliższe dziesięciolecie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Dwór polski - CD ROM, wersja na system Windows PC
Praca zbiorowa pod red. naukową prof. dr hab. Tadeusza Chrzanowskiego
Warszawa 2003, TONZ, cena: 55,00 zł

NAGRODA EDUKACJA XXI i Bestseller Tygodnika WPROST

Historia architektury dworu od XV wieku, jego otoczenie, mapa i katalog wybranych siedzib szlacheckich w Polsce, wirtualna wycieczka po wnętrzach. Historia polskiej szlachty, życie codzienne (ubiór, kuchnia, obyczaje). Słownik i quiz.
Ciekawa grafika, ogromna ilość ilustracji, klarowny system nawigacji, muzyka klasyczna w tle (minimalne wymagania: system Windows 95 lub późniejsze, procesor Pentium 200, 32 MB pamięci RAM, 25 MB wolnej przestrzeni na dysku, napęd CD 8x, grafika 800x600, kolor 24 bity, karta muzyczna).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Stanisław Żaryn w służbie zabytków Warszawy
Praca zbiorowa pod red. Marii Barbasiewicz
Warszawa 2002, ISBN 83-88372-21-1, 281 stron, 73 ilustracji czarno-białych i barwnych, format: 16 x 24 cm, oprawa: miękka foliowana, cena: 20,00 zł

Stanisław Żaryn to jedna z tych postaci, którym Warszawa zawdzięcza powojenną odbudowę. Architekt, konserwator, a także popularyzator, wszechstronnie utalentowany, twórczy, a przy tym uroczy człowiek. To właśnie On postawił na nowo kolumnę Zygmunta i znaczną część Starówki, poczynając od Kamienicy pod Murzynkiem. W swojej publicystyce poświęconej różnorodnym problemom konserwatorskim podkreślał znaczenie społecznej opieki nad zabytkami. Książka zawiera wybór tekstów S. Żaryna, jego projekty, bibliografię prac, a także wspomnienia o Nim profesorów, współpracowników, przyjaciół i Rodziny. Liczne unikatowe ilustracje pochodzą głównie z archiwów prywatnych.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
= n a k ł a d   w y c z e r p a n y - pytaj na www.wyczerpane.pl=
Wnętrze warszawskiej ulicy. Materiały sesji naukowej - Warszawa, 5-6 kwietnia 2002 roku
Praca zbiorowa pod red. Bożeny Wierzbickiej
Seria: Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Warszawa 2002, ISBN 83-88372-19-X, 371 stron, 175 ilustracji czarno-białych, format: 16 x 24 cm, oprawa: miękka lakierowana, cena: 26,00 zł

Książka zawiera 16 referatów, których autorzy - architekci, historycy sztuki, urbaniści - starają się zwrócić uwagę czytelników na tzw. małą architekturę ulicy: latarnie, słupy ogłoszeniowe, trakcje elektryczne, ogrodzenia, czyli te elementy wystroju ulicy, na które zazwyczaj nie zwracamy uwagi. Tymczasem i one mogą fascynować pięknem i zawierać w sobie szereg ciekawostek o minionych latach... Książka przedstawia obraz przemian wnętrza ulic warszawskich od średniowiecza po wiek XX.
= n a k ł a d   w y c z e r p a n y =
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Kultura miejska w Królestwie Polskim 1815-1875. Warszawa - Kalisz - Lublin - Płock
Praca zbiorowa pod red. Anny Drexler
Warszawa 2001, ISBN 83-88372-18-1, 350 stron, 255 ilustracji czarno-białych, format: 24 x 31 cm, oprawa: twarda lakierowana, cena: 55,00 zł

Wyjątkowa książka z dziedziny historii kultury. Autorzy - pracownicy naukowi Instytutu Sztuki PAN, pod kierunkiem wybitnego uczonego prof. dr hab. Wiesława Juszczaka - odkrywają w niej przed czytelnikami moment narodzin, a następnie rozwój nowoczesnej kultury miejskiej. Miasto jest bohaterem tej książki, a punktami odniesienia w rozważaniach są sztuki plastyczne, teatr, muzyka oraz architektura. Książka zawiera także bogaty i rzetelnie przygotowany zestaw faktów rysujących życie artystyczne powiązane z wydarzeniami politycznymi. Informacje te ujęto w nowatorską formę kalendarium, wzbogaconego materiałem ilustracyjnym.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Arx felicitatis
Komitet Redakcyjny: Juliusz A. Chrościcki, Justyna Guze, Przemysław Mrozowski, Stanisław Mossakowski, Jan K. Ostrowski, Maria Poprzęcka, Wanda M. Rudzińska, Marian Sołtysiak, Janusz Ziembiński.
Księga ku czci Profesora Andrzeja Rottermunda w sześćdziesiątą rocznicę urodzin od przyjaciół, kolegów i współpracowników.
Warszawa 2001, ISBN 83-88372-12-2, 735 stron, 440 ilustracji (w tym 114 kolorowych), format: 21 x 30 cm, oprawa: twarda płótnowana z obwolutą, cena: 50,00 zł

"Arx felicitatis" to księga ofiarowana z okazji jubileuszu wybitnemu historykowi sztuki, wieloletniemu dyrektorowi Zamku Królewskiego w Warszawie, profesorowi Andrzejowi Rottermundowi. Tom zawiera 80 artykułów napisanych specjalnie na tę okazję przez współpracowników, uczniów i przyjaciół jubilata, wśród których są historycy sztuki oraz historycy, architekci, historycy kultury, archeolog, muzykolog, literaturoznawca, teatrolog i prawnik.
Księga składa się z trzech części. Część I zawiera teksty z zakresu muzeologii, w tym trzy artykuły dotyczące konkretnych muzeów, a trzy pozostałe - szeroko rozumianych problemów muzealnych. Część II składa się z artykułów poruszających zagadnienia z historii sztuki: architektury, rzeźby, malarstwa, grafiki, sztuki ogrodowej, a także złotnictwa, zegarmistrzostwa, tkanin, numizmatyki, meblarstwa. Na część III złożyły się teksty poświęcone historii i historii kultury w tym takich dziedzin jak: bibliotekoznawstwo, heraldyka, a nawet budowa okrętów. Znaczna część artykułów związana jest z Zamkiem Królewskim w Warszawie.
Księga otrzymała świetną formę graficzną, doskonały jakościowo papier i elegancką oprawę. Teksty wzbogacają atrakcyjne kolorowe i czarno-białe fotografie. Arx felicitatis to książka, która powinna stanowić uzupełnienie księgozbioru każdego historyka sztuki i miłośnika zabytków i która może być ozdobą każdej ogólnohumanistycznej biblioteki.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Ochrona zabytków sztuki kościelnej, wyd. IV - poprawione i zaktualizowane
Ks. prof. Janusz St. Pasierb

Seria: Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Warszawa 2001, ISBN 83-88372-10-6, 254 strony, 61 il. czarno-białych i 49 kolorowych, format: l6,8 x 24 cm, oprawa: twarda, cena 15,00 zł

Pierwsza wersja tej książki ukazała się - w formie skryptu - 33 lata temu. Wznawiana potem dwukrotnie (w 1971 i 1995 roku), została poprawiona i znacznie poszerzona. Oddawane aktualnie do rąk czytelników wydanie IV jest uzupełnione i uaktualnione w kwestiach prawnych oraz zawiera cenne "Wskazówki bibliograficzne".
Adresatami tego praktycznego poradnika, napisanego pięknym językiem historyka sztuki, poety i eseisty, są wszyscy sprawujący pieczę nad zabytkami sztuki kościelnej - duchowieństwo parafialne i konserwatorzy oraz komisje diecezjalne do spraw sztuki kościelnej.
Mimo istnienia na rynku kilku pozycji z tego zakresu tematycznego, książka księdza Pasierba wyróżnia się bardzo szczegółowym i wielokierunkowym podejściem do zagadnień ochrony jednej z najcenniejszych grup zabytków w Polsce - kościołów i klasztorów oraz ich wyposażenia.
Pozycja uzupełniona jest o aneks zawierający wypisy z najważniejszych dokumentów kościelnych i państwowych dotyczących ochrony i konserwacji zabytków w Polsce oraz indeks rzeczowy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Spotkania w Willi Struvego 1998-2001
Wykłady o dziedzictwie kultury
Seria: Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Warszawa 2001, ISBN 83-88372-11-4, s. 410, 24 cm, opr. karton fakturowany, 15 zł

Książka prezentuje zbiór tekstów spisanych z żywego wykładu, a następnie autoryzowanych. Wykłady te, wygłaszali wybitni polscy profesorowie humanistyki przez trzy lata w czwartek każdego miesiąca (oprócz wakacji). Spotkania odbywały się w ówczesnej siedzibie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, w Willi Struvego w Warszawie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Aleksander Gieysztor o dziedzictwie kultury
Wybór i opracowanie redakcyjne: D. Gawin, E. Gieysztor, M. Sołtysiak, A. Tomaszewski
Warszawa 2000, ISBN 83-88372-94-1, 201 stron, 1 ilustracja kolorowa, format: 14,5 x 21 cm, oprawa: karton, cena: 15,00 zł

Publikacja zawiera ponad trzydzieści tekstów dotyczących rozważań profesora Aleksandra Gieysztora. Przemyślenia tego wybitnego mediewisty przygotowano do druku na podstawie istniejących rękopisów Profesora, który porusza zagadnienia związane z dziedzictwem kultury w szerokim znaczeniu tego pojęcia.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Początki Tysiąclecia
Praca zbiorowa. Autoryzowany zapis dwóch konferencji
Warszawa 2000, ISBN 83-88372-07-6, 64 strony, 52 ilustracje czarno-białe, format: 14,5 x 21 cm, oprawa: karton lakierowany, cena: 5,00 zł

Publikacja zawiera autoryzowany zapis dwóch konferencji panelowych, zorganizowanych w Urzędzie Generalnego Konserwatora Zabytków (Konferencja I) i w siedzibie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami (Konferencja II). Tematem spotkań byty zagadnienia związane z początkami Państwa Polskiego. Problemy omówione zostały przez wybitnych specjalistów z dziedziny historii i jej nauk pomocniczych.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Kamienica Baryczków. Salon kulturalny Warszawy 1912-1936
Bożena Wierzbicka

Warszawa 1999, ISBN 83-883772-00-9, 21 cm, 134 strony, 47 ilustracji czarno-białych, 10 kolorowych, opr. twarda z obwolutą, cena 12 zł

Publikacja prezentuje jeden z domów warszawskiego Starego Miasta - kamienicę Baryczków, jej historię, stylistykę i przeznaczenie wnętrz w poszczególnych okresach dziejów obiektu. Książka otrzymała wyjątkową szatę graficzną i oprawę. Praca bogato ilustrowana rysunkami i fotografiami. W 1999 r. otrzymała nominację do nagrody głównej w konkursie PTWK na Najpiękniejszą Książkę Roku.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Franciszek Ksawery Martynowski - 1848-1896 polihistor, teoretyk restauracji zabytków, krytyk sztuki
Bożena Wierzbicka
Seria: Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Warszawa 1998, ISBN 83-906629-8-1, 180 stron, 68 ilustracji czarno-białych, format: l6 x 24 cm, oprawa: karton lakierowany, cena: 7,00 zł

Książka jest monograficznym opracowaniem wielokierunkowej działalności Franciszka Ksawerego Martynowskiego, zasłużonego badacza starożytności i dawnej sztuki polskiej, publicysty i estetyka działającego w II połowie XIX wieku. Publikacja bogato ilustrowana przykładami zabytkowej architektury i ruchomych dzieł sztuki.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
= n a k ł a d   w y c z e r p a n y - pytaj na
www.wyczerpane.pl=


Królewski Wilanów
Wojciech Fijałkowski


Warszawa 1997, ISBN 83-906629-4-9, 225 stron, 132 ilustracje (21 kolorowych i 111 czarno-białych), format: 23,5 x 27,5 cm, oprawa: tektura lakierowana, cena: 25 zł

Bogato ilustrowana książka omawia dzieje budowy i zagospodarowania rezydencji królewskiej - pałacu w Wilanowie. Napisana przez wieloletniego dyrektora i znawcę tajemnic wilanowskiego pałacu - dr. Wojciecha Fijałkowskiego - obejmuje historię tego cennego zabytku i omówienie strony architektonicznej, wystroju obiektu i jego otoczenia.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Zabytki sztuki cerkiewnej w rysunkach dzieci i młodzieży. 14 lat konkursu plastycznego
Bogdan Martyniuk


Warszawa 1997, ISBN 83-909794-4-6, 84 strony, 154 ilustracje (117 kolorowych i 37 czarno-białych), format: 24 x 22,5 cm, oprawa: tektura lakierowana, cena: 12,00 zł

Bogato ilustrowany album prezentujący historię i dorobek czternastu plenerów plastycznych dla dzieci i młodzieży, poszerzony o krótki tekst. Książka może stanowić znakomitą, atrakcyjną pomoc dla uczniów i nauczycieli.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Przewodnik po cmentarzu żydowskim w Warszawie przy ul. Okopowej 49/51
Jan Jagielski

Zeszyt I Kwatery przy Alei Głównej
Warszawa 1996, ISBN 83-906629-6-5, 102 strony, 95 ilustracji kolorowych, format: 14 x 20 cm, oprawa: karton, cena: 7,00 zł

Publikacja jest pierwszym zeszytem przewodnika po warszawskim cmentarzu żydowskim usytuowanym przy ul. Okopowej. Zawiera biogramy zasłużonych osób pochowanych przy Alei Głównej, wzbogacone o zdjęcia nagrobków. W tym zeszycie biogramy m. in. Janusza Korczaka, Icchaka Lejba Pereca, Szymona Askenazego, Maurycego Grodzieńskiego).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
= n a k ł a d   w y c z e r p a n y =Miasto tyłem do rzeki
Materiały sesji naukowej, Warszawa 22-23 czerwca 1995, pod red. Bożeny Wierzbickiej
Seria: Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Warszawa 1996, ISBN 83-909794-2-X, 187 stron, 43 ilustracje czarno-białe, format: 16,5 x 23,5 cm, oprawa: karton lakierowany, cena: 10,00 zł

Książka zawiera materiały zaprezentowane podczas sesji naukowej, która odbyła się w siedzibie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w czerwcu 1995 r. Przedstawione referaty podejmowały zagadnienia dotyczące relacji zachodzących między miastem i rzeką w przeszłości, jak i obecnie. Wśród opublikowanych na łamach książki wypowiedzi znalazły się głosy m. in. prof. Teresy Zarębskiej, prof. Jadwigi Roguskiej, Wandy Puget i innych wybitnych specjalistów z dziedziny historii kultury i sztuki.
= n a k ł a d   w y c z e r p a n y =
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
= n a k ł a d   w y c z e r p a n y =

Czersk. Zamek i miasto historyczne
Tadeusz Zagrodzki

Seria: Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Warszawa 1996, ISBN 83-902793-8-X, 79 stron, 46 ilustracji (15 kolorowych i 31 czarno-białych), format: 16,5 x 23,5 cm, oprawa: karton lakierowany, cena: 8 zł

Publikacja omawia wczesnośredniowieczne i średniowieczne osadnictwo grodowe Czerska, jak też późniejsze dzieje miasta. Odrębny rozdział stanowi historia budowy i architektura czerskiego zamku oraz problemy ochrony jego zabytkowych wartości. Bogato ilustrowana książka, w swym popularno-naukowym charakterze przypadnie do gustu wszystkim miłośnikom dawnej architektury oraz historii naszego kraju.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
= n a k ł a d   w y c z e r p a n y =
Zamek w Janowcu nad Wisłą. Historia - konserwacja - zagospodarowanie
Mieczysław Kurzątkowski i Jerzy Żurawski

Warszawa 1995, ISBN 83-902793-3-9, 40 stron, 25 ilustracji (7 kolorowych i 18 czarno-białych), format: 14 x 20 cm, oprawa: karton lakierowany, cena: 4,00 zł

Książka stanowi syntetyczną monografię wzniesionego na początku XVI stulecia bastionowego zamku w Janowcu. Autorzy przedstawiają historię obiektu, zestawienie najważniejszych prac dokonanych przy jego konserwacji oraz aktualne zagospodarowanie. Publikacja wspomina też powstały w XVIII w., a przeniesiony w l. 1977-85 do Janowca dwór wraz z budynkami folwarcznymi. Jest to, obok zamku, jedna z największych atrakcji Janowca i okolic.
= n a k ł a d   w y c z e r p a n y =
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Obelisk Wazów w Wyszkowie. Konserwacja
Tomasz Rogala

Warszawa 1994, ISBN 83-902793-0-4, l6 stron, 10 ilustracji (7 kolorowych i 3 czarno-białe), format: 14,5 x 19,5 cm, oprawa: karton lakierowany, cena: 2,00 zł

Książka zawiera opis prac konserwatorskich wykonanych przy obelisku, wystawionym przez Jana Kazimierza, w leżącym około 50 km od Warszawy Wyszkowie. Poświęcony został pamięci biskupa Karola Ferdynanda Wazy, najmłodszego syna króla Zygmunta III. Projektował go jeden z najwybitniejszych architektów włoskich działających w Polsce, Giovanni Battista Gisleni. Po Kolumnie Zygmunta, obelisk wyszkowski jest chronologicznie drugim w Polsce pomnikiem świeckim.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
= n a k ł a d   w y c z e r p a n y =
Piaskowiec w zabytkowej architekturze i rzeźbie
Alina Jarmontowicz, Róża Krzywobłocka-Laurów, Janusz Lehmann

Seria: Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Warszawa 1994, ISBN 83-902793-1-2, 63 strony, 48 ilustracji (23 kolorowe i 25 czarno-białych), format: 16,5 x 24 cm, oprawa: karton lakierowany, cena: 5,00 zł

Autorzy książki odpowiadają na pytania: czym jest piaskowiec, jakie są jego tajemnice, od czego zależy jego kolor, wytrzymałość i odporność na zmienne warunki atmosferyczne, jak jest zbudowany i jakie jest jego zastosowanie. Udzielają porad w zakresie ochrony tego tworzywa i konserwacji zabytków z niego powstałych. Pozycja otwiera serię książek o konserwacji różnych materiałów rzeźbiarskich i architektonicznych (kolejna dotyczyć będzie gipsu).
= n a k ł a d   w y c z e r p a n y =
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
= n a k ł a d   w y c z e r p a n y =
Skarpa Warszawska
Materiały sesji naukowej, Warszawa 28-29 maja 1993 pod red. Bożeny Wierzbickiej
Seria: Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Warszawa 1993, ISBN 83-88372-06-8, 216 stron, 64 ilustracje czarno-białe, format: l6 x 24 cm, oprawa: karton lakierowany, cena: 5 zł

Książka jest zbiorem referatów wygłoszonych na sesji naukowej zorganizowanej przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Skarpa Warszawska miała zawsze i ma po dziś dzień ogromne znaczenie dla miasta, w tym dla jego kształtu architektoniczno-urbanistycznego. (...) sesja grupująca liczne grono specjalistów wraz z przedstawicielami gospodarzy stolicy i władz konserwatorskich nie powinna stać się jedynie forum kolejnej wymiany myśli, lecz zaowocować racjonalnym i propozycjami i decyzjami przydatnymi w opracowaniu programu zagospodarowania Skarpy. (Wojciech Fijałkowski, Słowo wstępne)
= n a k ł a d   w y c z e r p a n y =START   RAPTULARZ   KOMUNIKATY   DZIAŁALNOŚĆ   KONFERENCJE   ODDZIAŁY   OFICYNA WYDAWNICZA   "SPOTKANIA Z ZABYTKAMI"   INICJATYWY   Przyłącz się!   e-mail  
 
Pytania i uwagi nt.  tej strony proszę przesłać do Webmastera.
Copyright © Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 2003