biblioteka TOnZTowarzystwo Opieki nad Zabytkami --->Strona..główna

Przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami istnieje Oficyna Wydawnicza.
Nakładem oficyny od 1993 roku ukazują się książki dotyczące:

- zabytków
- ochrony dziedzictwa kulturowego
- konserwacji zabytków oraz dzieł sztuki

Publikacje Oficyny Wydawniczej TOnZ
- to książki, których autorami są specjaliści-konserwatorzy, uznani pracownicy naukowi, profesorowie. Część z nich tworzy serię wydawniczą: Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Wszystkie książki posiadają atrakcyjną szatę graficzną, dobre ilustracje, indeksy i wskazówki bibliograficze oraz streszczenie w języku angielskim

Publikacje Oddziałów TOnZ
- tu prezentujemy działalność wydawniczą Oddziałów i Kół

Spotkania z Zabytkami
- to najstarsze w Polsce popularnonaukowe czasopismo poświęcone ochronie zabytków, edukacji, kolekcjom muzealnym, tradycji, pamiątkom rodzinnym itp.
Zapraszamy do KLUBU PRENUMERATORÓW.

Wszystkie nasze publikacje można kupić:
1. w sprzedaży bezpośredniej u wydawcy
TOnZ, Łazienki Królewskie - Stara Kordegarda,
ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa

2. za zaliczeniem pocztowym


Prosimy zamawiać:
- listownie - adres jak wyżej
- telefonicznie: (22)6296226
- za pośrednictwem faksu: (22)6224674
- pocztą elektroniczną: zabytki@zabytki-tonz.pl), podając tytuły zamówionych książek i liczbę egzemplarzy

konto TOnZ:
BPH PBK Sa O/Warszawa
75 1060 0076 0000 4010 2000 5664


 

 

START   RAPTULARZ   KOMUNIKATY   DZIAŁALNOŚĆ   KONFERENCJE   ODDZIAŁY   OFICYNA WYDAWNICZA   "SPOTKANIA Z ZABYTKAMI"   INICJATYWY   Przyłącz się!   e-mail  

Pytania i uwagi nt.  tej strony proszę przesłać do Webmastera.
Copyright © Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 2003